Jindrich Bílek (1950 – 2014)

trvání výstavy: 18. 12.2022 – 16.04.2023 otvírací doba: st – ne a bavor.
svátky 11-17 hod.

Malířství a hudba určovaly umělecký život Jindřicha Bílka. Studovaný violoncellista si zejména
oblíbil jazz. Není tedy překvapivé, že inspiraci pro svou malbu čerpal ze světa rozmanitého
hudebního stylu. Rozsáhlými tahy štětce a nádhernou kombinací barev vytvořil obrazy, které
divákovi umožňují prožít plnou expresivitu jazzu a doslova slyšet hudbu. Plné dynamiky jsou díla, v nichž nahá těla tančí a poskakují po obraze. Kuriózní motivy a výrazné barvy způsobují,
že realita ustupuje do pozadí. Místo toho malířská síla zdůrazňuje živost a vášeň.

Narodil se v roce 1950 v Klatovech, studoval hru na violoncello na pražské konzervatoři
a výtvarné umění na Pedagogické fakultě v Plzni. Jindřich Bílek byl členem Asociace výtvarných
umělců Jižních Čech, Unie výtvarných umělců Plzeňského kraje a plzeňské skupiny
umělců P 89. Jeho díla byla vystavena na zhruba 100 samostatných nebo skupinových výstavách v České republice, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Francii.
Jindřich Bílek působil v oblasti umění a kultury přeshraničně. Vystavoval nejen ve své české
vlasti, ale svou práci prezentoval při mnoha příležitostech v sousedním Bavorsku. Byl jedním
z prvních umělců, kteří byli v roce 2013 zastoupeni na výstavě u příležitosti otvírání
galerie Kuns(t)räume grenzenlos. Jako vynikající umělec a výjimečný člověk, se stal přítelem
domu. Zemřel zcela nečekaně ve věku 64 let. Avšak svými obrazy zůstává naživu dodnes.

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung