Theo Sellner
Glasobjekte und Bilder
Das Glas und der Bayerische Wald sind untrennbar miteinander verbunden. Auch der aus Regenhütte bei Bayerisch Eisenstein stammende Theo Sellner machte das Glas zum Medium seines künstlerischen Ausdrucks. Mit seinen Werken prägte er die Studioglas-Bewegung
entscheidend mit und wurde so zu einem international renommierten, mit zahlreichen Preisen geehrten Künstler. Theo Sellner beherrscht das Glas in technischer Perfektion, versteht es
meisterhaft, das Glas nach seinen Vorstellungen zu formen. Immer wieder versuchte er sich an neuen Techniken und lotete diese bis an die Grenzen aus. Dabei spielt aber das Material an sich nur eine Nebenrolle. In erster Linie geht es dem Künstler darum, seine Sicht der
Welt darzustellen. In seinem Gedankengut dem Humanismus verbunden scheut er es nicht, gesellschaftliche Verfehlungen anzusprechen und sich auseinanderzusetzen – sei es mit der Politik, der Religion oder der allgegenwärtigen Heuchelei in der Welt. Das macht seine Kunst manches Mal unbequem, dafür aber besonders ausdrucksstark.
Theo Sellners Werke wirken wie archaische Figuren und Objekte aus einer mystischen Welt. Sie sind aber keineswegs bedrohlich, sondern zeugen von Sellners pazifistischer Weltsicht. Oft kombiniert er das Glas mit anderen Materialien wie Holz oder Metall. So wie er sich in seinem Schaffen mit Glas immer wieder neu orientierte, entdeckte er jüngst die Leinwand für sich. In einer Kombination aus Malerei und Collage lässt er bildgewaltige Arbeiten entstehen, die gleichermaßen ergreifend und aussagekräftig sind, was durch die großformatige Darstellung noch verstärkt wird. In der Ausstellung in den Kuns(t)räumen zeigt Theo Sellner diese Bilder erstmals öffentlich. So wird die sich über ein ganzes Stockwerk erstreckende Ausstellung auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

 Skleněné objekty a obrazy
Sklo a Bavorský les jsou spolu neoddělitelně spojeny. Také Theodor Sellner, pocházející z obce Regenhütte u Bavorské Rudy, učinil sklo médiem svého uměleckého vyjádření. Svým dílem významnou měrou ovlivnil hnutí studiového skla a stal se jedním z mezinárodně renomovaných a četnými cenami ohodnocených umělců. Theo Sellner ovládá sklo s technickou precizností, mistrovsky jej dokáže dle svých představ formovat. Neustále zkoušel nové technologie, jež přiváděl až do krajnosti. Samotný materiál přitom hraje jen vedlejší roli. V první řadě jde umělci o to, aby znázornil svůj pohled na svět. Svým humanismu zasvěceným duševním bohatstvím se nezdráhá poukázat na společenská pochybení a vyjádřit nesouhlas s nimi. A to ať se jedná o politiku, či náboženství nebo ve světě všudypřítomném pokrytectví. Jeho umění se tím občas stává i nepohodlné, o to však více výrazné.

Skulptury Theodora Sellnera působí jako archaické postavy a objekty z mystického světa. Avšak v žádném případě nejsou hrozivé. Svědčí naopak o Sellnerově pacifistickém pohledu na svět. Často kombinuje sklo s jiným materiálem, jako je dřevo či kov. Tak, jak ve své tvorbě se sklem neustále hledá novou orientaci, tak i nedávno pro sebe objevil plátno. Kombinací malby a koláže nechává vzniknout působivé malířské práce, jež jsou stejnou měrou jak dojemné tak i výmluvné, umocněné velkoplošným znázorněním. Na výstavě v galerii Kuns(t)räumen prezentuje Theodor Sellner tyto obrazy veřejně poprvé. Výstava pojímající celé poschodí tak v každém případě zanechá v návštěvníkovi nesmazatelný dojem.

Kdo hledá hranice skla, ten běží za horizontem. (Citát Theodora Sellnera)

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung