Jutta Pointner – Textile KunstBilder
 
Ausdrucksstärke, Farbintensität und eine ergreifende Symbolkraft kennzeichnen die Werke der oberösterreichischen Künstlerin Jutta Pointner. Sie arbeitet nicht
mit Pinsel und Leinwand, sondern mit ihrem Webstuhl. In langwieriger Arbeit setzt sie Faden für Faden zu einem Kunstwerk zusammen. In ihren Textilbildern berichtet sie „von den unterschiedlichsten Wachstumsformen
der Natur, von versteckten Ein- und Ausblicken, von behutsam erscheinenden Formfragmenten bis hin zu menschenähnlichen Profilformen“ (Mag. Dr. Peter Assmann). Das kontrastreiche, aber harmonische
Farbenspiel und die fast schon archaisch anmutende Bildgestaltung vermitteln ein ebenso intensives wie ergreifendes Erlebnis für das Auge und die Seele.
 

Jutta Pointner – Textil ● umění ● obrazy

Rozsáhlost projevu, intenzita barev a působivá síla symbolu, tak se vyznačují díla hornorakouské
umělkyně Jutty Pointnerové. Nepracuje se štětcem ani s plátnem, nýbrž s tkalcovským stavem. Umělecké dílo skládá zdlouhavou prací niť za nití.
Ve svých textilních obrazech podává zprávu „o nejrozličnějších formách vzrůstu přírody, o skrytých náhledech a výhledech, o obezřele se jevících
fragmentech tvarů až po formy profilů podobných lidem“ (Mgr. Dr. Peter Assmann). Kontrastní, ale harmonická hra barev a až takřka archaicky
působící uzpůsobení obrazu zprostředkovává jak oku, tak i duši intenzivní zážitek plný pohnutek. Galerie umění „Kuns(t)räume …grenzenlos“ byla
otevřena v červenci roku 2013 v historické budově bývalé pošty v Bayerisch Eisenstein. Na více než 700 m² tato galerie, poblíž hraničního nádraží,
představuje uměleckou tvorbu v regionu mezi Dunajem a Vltavou. Současné umění se zde prolíná s tvorbou dřívějších generací. Nabídku galerie
doplňuje filmová projekce a obchod se suvenýry. V obchodě se suvenýry naleznete výrobky z dílen regionálních řemeslníků, zajímavé předměty ze skla
nebo ze dřeva, a to jak v tradičním, tak i v moderním provedení.

 

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung