Josef Váchal
Der Maler und Grafiker Josef Váchal gilt als einer der originellsten tschechischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Sein bedeutendstes Werk ist das großformatige Künstler-Buch „Böhmerwald sterbend und romantisch“. Prächtige Farbholzschnitte illustrieren das Anfang der 1930er Jahre entstandene Werk, in dem Váchal seine bis heute aktuellen Gedanken um das Schicksal und die Zukunft der Natur zum Ausdruck brachte. Váchal druckte nur 11 Exemplare, von denen sich nach aktuellem Wissen nur vier erhalten haben. In der Ausstellung ist eine wertvoller Reprint zu sehen. Außerdem werden Grafiken mit Darstellungen aus dem Buch und ausdrucksstarke Zeichnungen präsentiert.
 
1884 Josef Váchal wird am 23. September als uneheliches Kind
in Milavče bei Domažlice im Chodenland geboren.
Er wächst in Písek bei den Großeltern väterlicherseits auf.
1889 Antritt einer vierjährigen Buchbinderlehre in Prag
1904-1905
Besuch der Landschafts-Malschule von Alois Kalvoda und
der Malschule von R. Bém
1905 Erste Künstlerreise in den Böhmerwald
1908 Mitglied des Literaturvereins mit okkultistischer
Ausrichtung „Flammarion“
1910 Mitbegründer der Künstlergruppe „Sursum“
(mit E. Pacovský, F. Kobliha und J. Konůpek).
Erstes Text- und Holzschnittbuch
1912 Erste Ausstellung „Sursum“.
Er illustriert Bücher von J. Deml
1913 Heirat mit Marie (Máša) Pešulová.
Mitgründer des Vereins „Trojrám“
1914 Mitbegründer der Psychischen Gesellschaft
1916-1918
Einberufung an die Front (Kronova, Rombon, Isonzo)
1920 Beginn der Freundschaft mit der Grafi kerin A. Macková.
Illustriert Bücher von O. Březina, J. Deml und F. Kašpar
1922 Am 24.12. stirbt Váchals Frau Máša
1924 Herausgabe des Buches „Krvavý román“ (Blutiger Roman)
1926 Erste Einzelausstellung in Brünn/Brno.
1928 Internationaler Preis für Druck und Illustrationen auf der
Buchmesse in Florenz. Niederschrift der Bücher
„Erotikon“ und „Malíř na frontě“ (Maler an der Front).
1929 Mitglied in „Volná myšlenka československá“ (Freier
Tschechoslowakischer Gedanke). Váchal schreibt und
zeichnet das Buch „Očarovaná Šumava čili Myslivec
Weitfällernský“ (Verzauberter Böhmerwald oder
Der Weitfäller Waidmann).
Arbeit am großen Böhmerwaldbuch
1930 Ausstellung in Pilsen und Hradec Králové. Arbeit an dem
Buch „Prášilská papírna“ (Stubenbacher Papiermühle).
Austritt aus der katholischen Kirche
1931 Vollendung des großen Buches „Böhmerwald, sterbend
und romantisch“
1933-1934
Reisen in die Slowakei.
Er gibt das Buch „Receptář barevného dřevorytu“
(Lehrbuch für den Farbholzschnitt) heraus
1934 Große Einzelausstellung anlässlich des
50. Geburtstages in Prag
1935 Ausstellung in Brünn/Brno
1938 Umzug auf das Gut von A. Macková in
Studeňany bei Jičín.
1942 Illustrationen zu Edgar Allan Poe
1943 Arbeit an dem Roman „Čertova babička“
(Teufelsgroßmutter)
1950-1965
Váchal schreibt handschriftlich lange,
satirische Romane, lebt in Armut.
1966 Das Interesse an seinem Werk wächst.
Ausstellung des Lebenswerks in Prag
1968 Letzten Grafi ken entstehen.
Bezirkspreis für bildende Kunst
1969 Verleihung des Titels „Verdienter Künstler“.
Seine Lebensgefährtin Macková stirbt am 4. Mai.
Am 9. Mai stirbt Váchal in Studeňany im Alter von 84 Jahren.

Josef Váchal
Malíř a grafik Josef Váchal patří za jednoho nejoriginálnějšího českého umělce 20. století. Jeho nejvýznamnějším dílem je velkoformátová umělecká kniha „Šumava umírající a romantická“. Skvostné barevné dřevorytiny ilustrují ono začátkem
třicátých letech minulého století vzniklé dílo, ve kterém Váchal vyjádřil své až dodnes aktuální myšlenky o osudu a budoucnosti přírody. Váchal vytisknul pouze 11 exemplářů. Známy jsou jen čtyři knihy, jež se dochovaly. Jednu z těchto čtyř svázaných originálních vydání lze na výstavě spatřit. Kromě toho jsou zde prezentovány grafiky se zobrazeními z knihy a silně výrazné kresby.

JOSEF VÁCHAL
1884 Josef Váchal se narodil 23. září jako nemanželské dítě
v obci Milavče u Domažlic na Chodsku
1885 Vyrůstá v Písku u prarodičů z otcovy strany
1889 Nastupuje do čtyřletého učení na knihvazače v Praze
1904-1905
Navštěvuje krajinářskou školu Aloise Kalvody
a malířskou školu R. Béma
1905 První malířská cesta na Šumavu
1908 Člen literárního sdružení s okultním zaměřením
„Flammarion“
1910 Podílí se na založení umělecké skupiny „Sursum“
(spolu s E. Pacovským, F. Koblihou a J. Konůpkem).
První kniha textů a dřevořezů
1912 První výstava „Sursum“. Ilutrace knih J. Demla
1913 Svatba s Marií (Mášou) Pešulovou. Spoluzakládá
sdružení „Trojrám“
1914 Spoluzakládá Psychickou společnost
1916-1918
Rukuje na frontu (Kronova, Rombon, Isonzo)
1920 Počátek přátelství s grafi čkou A. Mackovou.
Ilustrace knih O. Březiny, J. Demla a F. Kašpara
1922 24.12. umírá Váchalova žena Máša
1924 Vydává knihu „Krvavý román“
1926 První samostatná výstava v Brně.
1928 Cesta do Německa, návštěva výstavy „Pressa“
v Kolíně nad Rýnem.
Mezinárodní cena na knižním veletrhu ve Florencii
za tisk a ilustrace. Píše knihu “Erotikon“ a knihu
vzpomínek “Malíř na frontě“
1929 Člen “Volné myšlenky československé“. Píše a kreslí
knihu “Očarovaná Šumava čili Myslivec Weitfällernský“.
Pracuje na velké knize o Šumavě
1930 Výstava v Plzni a Hradci Králové. Pracuje na knize
“Prášilská papírna“. Vystupuje z katolické církve
1931 Dokončuje práci na knize Šumava umírající
a romantická
1933-1934
Cesty na Slovensko. Vydává knihu
„Receptář barevného dřevorytu“
1934 Velká samostatná výstava u příležitosti
50. narozenin v Praze
1935 Výstava v Brně
1938 Stěhuje se na statek A. Mackové ve Studeňanech
u Jičína. Vytváří kresby velkého formátu
k básni O. Březiny
1939 Úmrtí matky na následky automobilové
nehody v Praze
1942 Ilustrace k Edgar Allan Poeovi
1943 Píše román “Čertova babička“
1950-1965
Vytváří dlouhé, ručně psané satirické romány,
žije v chudobě
1966 Roste zájem o jeho práce. Výstava životního díla
v Praze
1968 Vytváří poslední grafi ky. Získává krajskou cenu
za výtvarné umění
1969 Získává titul „Zasloužilý umělec“. 4. května umírá
jeho životní družka A. Macková. Váchal umírá
9. května ve Studeňanech ve věku 84 let

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung