N-akt

Akt ve výtvarném umění

 

Galerie
Kuns(t)räume grenzenlos
ve spolupr.ci s
galeri. Wildner Pasov
obrazy-grafiky-r.mov.n. – poradenstv. – oceňov.n.-Uměn.
mimoř.dn. výstava
v Bayerisch Eisenstein
od 18. července do 31. ř.jna 2021

N-akt v galerii Kuns(t)r.umen... grenzenlos

Nah. lidsk. tělo je fascinuj.c. – v každ.m ohledu. Jeho zobrazen. je star. jako uměn. samo. Již v pravěku a ran. historii byly žensk. akty vyrýv.ny nebo
utv.řeny, jak ukazuj. figurky Venuš. z .svitu lidstva. Ve starověk.m Řecku bylo tělo idealizov.no a zobrazov.no v přehnan.m ide.lu kr.sy.
Raně křesťansk. a středověk. uměn. do značn. m.ry vytěsnilo nah. tělo ze zobrazen.. V renesanci však došlo ke znovuzrozen. antiky, prof.nn., mytologick.
a křesťansk. t.mata byla ilustrov.na idealizovanými nahými lidskými těly. Studie aktu se staly nezbytnou souč.st. uměleck.ho vzděl.v.n.. Od 19. stolet. bylo
omezen. na určit. motivy zrušeno. V centru pozornosti je nyn. re.ln. lidsk. bytost, vzat. př.mo ze života. Zač.n. reprezentace opravdovosti.
Dodnes akt neztratil na výbušnosti a aktu.lnosti. M. velkou přitažlivost pro umělce všech ž.nrů. Výstavou „N-akt“ chce galerie Kuns(t)r.ume grenzenlos

uk.zat, jak se umělcům znovu a znovu dař. zn.zorňovat lidsk. tělo v nov. perspektivě. Výstava je realizov.na ve spolupr.ci s galeri. Wildner
v Pasově. T.matu „akt“ je věnov.no i horn. patro. Sv. d.la zde prezentuj. umělci zastoupen. v galerii nebo umělci j. bl.zc.

Galerijní obchod

Galerijní obchůdek nabízí zajímavý sortiment regionálních produktů. Naleznete zde umělecké předměty z řemeslné výroby, kreativní produkty ze skla či dřeva, tradiční i moderní předměty ze zdejšího širokého okolí.
Vybrat si zde můžete nejen ušlechtilé sklenice a dekorativní sklo z okolních manufaktur ale i jemné, ručně vysoustružené mísy a vázy ze vzácných dřev. V regálech našeho obchodu najdete užitkovou keramiku, nápadité originály z pálené hlíny a celou řadu dalších zvláštností a zajímavostí. Nabídku doplňuje široký výběr knih o výtvarném a řemeslném umění a regionu Bavorského lesa a Šumavy. Také pro vaše nejmenší je tu plno věcí, které jim udělají radost.

Kulturpreis des Landkreises Regen
Eintritt kostenlos mit der activCARD Bayerischer Wald

Kuns(t)räume grenzenlos
Bahnhofstraße 52

94252 Bayerisch Eisenstein
Tel. +(49)9925/18297-52
Fax +(49)9925/18297-53

Otevírací doba:

otvírací doba: st – ne a bavor. svátky 11:00 -17:00 hod.